Badanie: 19% leków na malarię w krajach rozwijających się jest niespełniających norm lub jest niebezpiecznych

Nisko jakościowe i sfałszowane leki, w tym malaria, stanowią poważny problem w krajach o średnich i niskich dochodach. W niektórych regionach Afryki odsetek takich leków wynosi nawet 19%, wynika z badań przeprowadzonych przez University of North Carolina. Eurek Alert pisze o tym

Naukowcy przeanalizowali 96 wcześniejszych badań nad podrabianymi i niespełniającymi normami lekami, w każdym z nich testowano ponad 50 leków. Zespół odkrył, że większość koncernów farmaceutycznych wykuła leki przeciwmalaryczne i antybiotyki. W krajach o niskim i średnim dochodzie, odpowiednio 19% i 12% takich leków jest sfałszowanych lub niespełniających standardów

James Herrington
University of North Carolina

"Powszechne stosowanie leków o niskiej jakości i sfałszowanych jest poważnym problemem dla zdrowia publicznego, takie leki mogą być nieskuteczne, a nawet niebezpieczne: zamiast zwalczać wirusa, mogą przedłużyć chorobę, zatruć lub prowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych interakcji

Musimy rozwinąć globalną współpracę w celu przyjęcia międzynarodowych przepisów dotyczących jakości leków, poprawić zdolność do kontroli jakości oraz poprawić nadzór i wymianę danych. "

Wcześniej inżynierowie z School of Pharmacy z University of Carolina stworzyli sztuczną inteligencję, która może tworzyć nowe leki od podstaw bez pomocy człowieka.

Powiązane wiadomości