Badanie: Żaden czarny naukowiec nie zdobył Nagrody Nobla w ciągu ostatnich 100 lat

Badanie: Żaden czarny naukowiec nie zdobył Nagrody Nobla w ciągu ostatnich 100 lat