Biolodzy odkryli neurony, które mogą wpływać na rozwój zaburzeń psychicznych

Biolodzy odkryli neurony, które mogą wpływać na rozwój zaburzeń psychicznych

Naukowcy z Uniwersytetu Rockefellera w Stanach Zjednoczonych badali neurony znajdujące się w pniu mózgu; niektóre z nich okazały się odkryciem dla badaczy. Jak wykazały eksperymenty, utrzymują stan wzbudzenia ośrodkowego układu nerwowego

Naukowcy ustalili, że otwarte przez nie neurony wpływają na wszystkie te funkcje, za które odpowiedzialny jest centralny układ nerwowy (CNS), na przykład ćwiczenie odruchów. Jest także powiązany z wszystkimi innymi narządami i układami poprzez obwodowy układ nerwowy. CNS odpowiada za wzrok, słuch, dotyk, węch, emocje, myśl i pamięć.

Również ta praca może być potencjalnie przydatna w badaniu niektórych zaburzeń psychicznych, na przykład zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, samobójstw, zespołu zespół nadpobudliwości psychoruchowej; Neurobiologiczne przyczyny tych chorób nie zostały jeszcze ustalone. Dodatkowe badania na zwierzętach pokazały rolę neuronów w tych zaburzeniach, ale nie ustalono jeszcze bezpośredniego związku między nimi.

"Są to wstępne ustalenia i wiele pozostaje do zrobienia, ale może to potencjalnie otworzyć nowy sposób badania ludzkiego urządzenia" – zauważyli naukowcy.

Powiązane wiadomości