Bitfinex zawieszał depozyty fiducjarne

Bitfinex приостановил фиатные депозиты