Donald Trump ograniczył prawo nielegalnych imigrantów do pobytu w Stanach Zjednoczonych

Donald Trump ograniczył prawo nielegalnych imigrantów do pobytu w Stanach Zjednoczonych