Kiedy zwróciłem się do lekarza z chronicznym zmęczeniem, radził mi pić go codziennie rano … Teraz jestem trzepotliwy jak pszczoła!

jak przywrócić energię