Kuczma założył system gangsterski na Ukrainie, – Stepan Khmara

Kuczma założył system gangsterski na Ukrainie, - Stepan Khmara