Meteorolodzy oszacowali prawdopodobieństwo El Niño pod koniec roku na 70%. Doprowadzi to do suszy i powodzi

Pod koniec roku, z prawdopodobieństwem 70% w oceanie, powstanie ciepłe zjawisko El Niño, w wyniku czego temperatura powierzchni oceanu w części równikowej wzrośnie powyżej wartości średnich. Zjawisko to doprowadzi do znaczących zmian klimatycznych, aw przypadku poważnego wzrostu temperatury – do suszy i powodzi, Światowa Organizacja Meteorologiczna mówi

El Niño – odchylenie temperatury powierzchni oceanu w części równikowej od średnich wartości, które prowadzą do zmiany klimatyczne w różnych regionach Ziemi: w szczególności wpływa na ilość opadów atmosferycznych i opady atmosferyczne.

Ostatnie takie zjawisko miało miejsce w 2015 r. – następnie ponad 100 milionów osób w południowej Afryce, w Azji i w Ameryce Łacińskiej Ameryka była dotknięta brakami wody z powodu suszy

Petteri Taalas
Sekretarz Generalny WMO

"WMO nie spodziewa się, że rzekome El Niño będzie tak potężne jak w latach 2015-2016, ale nadal będzie mieć znaczące konsekwencje. Wstępna prognoza tego wydarzenia pomoże uratować życie ludzkie i zapobiec stratom gospodarczym. "

Wcześniej w WMO doniósł, że sierpień 2018 roku, po kwietniu i maju, był rekordowo ciepły miesiąc w Europie. W rankingu światowym zajął czwarte miejsce, przekraczając średnią temperaturę o 0,35 ° C.

Powiązane wiadomości