Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii została przyznana za wprowadzenie zmian klimatycznych i innowacji technologicznych w analizie makroekonomicznej

Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii została przyznana za wprowadzenie zmian klimatycznych i innowacji technologicznych w analizie makroekonomicznej

W Sztokholmie, nagrodzony Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii. Zwycięzcami 2018 byli Amerykanie William Nordhaus i Paul Romer. Jest to powiedziane na oficjalnej stronie internetowej Komitetu Noblowskiego

William Nordhaus otrzymał nagrodę w brzmieniu "za włączenie zmian klimatycznych do długoterminowej analizy makroekonomicznej", a Romero – za integrację innowacji technologicznych w długoterminową analizę makroekonomiczną.

Wcześniej nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 2018 r. otrzymali naukowcy Arthur Eshkin (USA), Gerard Moreau (Francja) i Donna Strickland za odkrycia w fizyce laserowej. Naukowcy James Ellison i Tasuka Honjo otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za swoją metodę leczenia raka. Naukowcy opracowali metodę, która pozwala pokonać złośliwy nowotwór spowalniając działanie mechanizmów hamujących układ odpornościowy. Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymała Francine Arnold za badania nad ewolucją enzymów, a także George Smith i Sir Gregory Vinter za prezentację peptydów i przeciwciał na fagach.

Powiązane wiadomości