NASA będzie nadal próbować skontaktować się z łodzią z sieci Opportunity do stycznia

NASA będzie nadal próbować dotrzeć do nieudanego łazika Opportunity w wyniku najsilniejszej burzy piaskowej na Marsie do końca stycznia 2019 roku. Jest to powiedziane w komunikacie na stronie internetowej agencji kosmicznej

W chwili wybuchu burzy, 1 czerwca, łazik znajdował się w Dolinie Wytrwałości, gdzie zbierał próbki marsjańskiej ziemi. W tym samym czasie Szansa przeżywała już jedną burzę pyłową, ale o wiele mniejszą. W tym roku burza była najsilniejsza przez cały czas obserwacji – jej rozmiary przekraczały obszar Rosji i całej Ameryki Północnej łącznie, a chmury pyłu osiągnęły wysokość 60 km.

NASA

ich obecne próby nawiązania kontaktu ze Szansą w dającej się przewidzieć przyszłości. Prędkość wiatru w miejscu, w którym znajduje się łazik, może wzrosnąć w ciągu najbliższych kilku miesięcy, co usunie jego panele słoneczne z pyłu. Agencja powróci do oceny tej sytuacji w styczniu 2019 roku. "

Wcześniej sondy orbitalnej Mars Reconnaissance Orbiter udało się usunąć łazik Opportunity. Obraz pokazuje, że na panelach słonecznych Opportunity nie ma grubej warstwy pyłu, a atmosfera Marsa stopniowo staje się przezroczysta. Być może w niedalekiej przyszłości Opportunity zacznie ładować i kontaktować się.

Powiązane wiadomości