Naukowcom po raz pierwszy udało się edytować DNA zarodka w łonie matki

Naukowcom po raz pierwszy udało się edytować DNA zarodka w łonie matki

Biologowie molekularni po raz pierwszy byli w stanie edytować mutację w DNA zarodka w łonie matki myszy. RIA "Novosti" zapoznał się z badaniami naukowców

Biolodzy używali w laboratoryjnym edytorze genomu CRISPR / Cas9, dzięki któremu udało im się zapobiec mutacji wątroby – zabiłoby myszy w pierwszych dniach życia. Używając CRISPR / Cas9, usunęli mutację w genie FAH z zarodków myszy. Zmiany w genie prowadzą do rozwoju niezdolności do niszczenia cząsteczek tyrozyny, jednego z najważniejszych aminokwasów. Kumulacja tyrozyny w organizmie prowadzi do pojawienia się w komórkach wątroby toksycznej substancji fumaryloacetooctan, która zabija komórki.

W tym samym czasie naukowcy w laboratorium wykorzystali nie tylko edytor genomu CRISPR / Cas9, ale także dokładniejszy i nieselektywny enzym BE3. Dzięki niemu możesz zmienić jeden typ liter DNA na inny. Taki hybrydowy redaktor zmienił wszystkie FAH w komórkach myszy.

Niedawno władze japońskie były pierwszymi na świecie oficjalnie edytującymi genom ludzkiego zarodka. Teraz japońscy biolodzy będą mogli przeprowadzać eksperymenty dotyczące edycji ludzkich embrionów w laboratorium. W Rosji badania nad edycją ludzkiego genomu wciąż znajdują się na etapie gromadzenia informacji.

Powiązane wiadomości