Nikita Bokarev, ESforce, – o e-sportach, pieniądzach i dlaczego nie jest już marginalnym kierunkiem

Nikita Bokarev, ESforce, - o e-sportach, pieniądzach i dlaczego nie jest już marginalnym kierunkiem