ONZ: Warstwa ozonowa Ziemi powróci do 2060 roku

ONZ: Warstwa ozonowa Ziemi powróci do 2060 roku

Oczekuje się, że warstwa ozonowa w pełni dojdzie do siebie na półkuli północnej i w połowie szerokości geograficznej do 2030 roku, na półkuli południowej w latach 2050-tych, a także w regionach polarnych w latach 2060-tych. Przywrócenie warstwy ozonowej wynika z porozumienia montrealskiego, które zostało podpisane w 1989 r.

Według dyrektora wykonawczego ONZ Erica Solheima, 1 stycznia 2019 r. Wejdzie piąta poprawka do Protokołu montrealskiego, Porozumienia z Kigali. Przewiduje on redukcję emisji wodorofluorowęglowodorów (HFC) do atmosfery, 58 państw już ratyfikowało ten punkt.

"Dwutlenek węgla pozostaje najważniejszym z gazów cieplarnianych generowanych przez globalne ocieplenie. Możemy jednak pomóc w walce ze zmianą klimatu, zmniejszając emisję innych gazów, w tym HFC. "

Sekretarz generalny WMO Petteri Taalas

Prawdopodobnie zmniejszenie emisji wodorofluorowęglowodorów powstrzyma wzrost temperatury na powierzchni Ziemi. Ogólnie rzecz biorąc, ten przedmiot zmniejszy o 50% wzrost temperatury na planecie do roku 2050.

Powiązane wiadomości