Ratusz zawrze umowy tymczasowe z przewoźnikami na siedem tras

Ratusz zawrze umowy tymczasowe z przewoźnikami na siedem tras