Satelita geologiczny opracował najbardziej szczegółową mapę subglacjalnych części Antarktydy.

Satelita geologiczny opracował najbardziej szczegółową mapę subglacjalnych części Antarktydy.