SWIFT India rozpocznie pilotażowy projekt blockchain

SWIFT India rozpocznie pilotażowy projekt blockchain

SWIFT India będzie współpracować z MonetaGo fintek start-up w pilotażowym projekcie blockchain mającym na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa produktów finansowych.

SWIFT India jest spółką joint venture Towarzystwa Światowych Międzybankowych Kanałów Finansowych (SWIFT SCRL ) oraz wiele dużych banków indyjskich i międzynarodowych, w tym HDFC Bank i Bank of India.

Efektywna współpraca

Technologie sieciowe MonetaGo zostaną włączone do znormalizowanego systemu SWIFT. Banki stworzą sieć opartą na technologii rozproszonego rejestru, która spełnia wymagania w zakresie zarządzania przemysłowego, bezpieczeństwa i prywatności danych. SWIFT India sprawi, że procesy handlowe będą cyfrowe, podczas gdy Moneta Go dostarczy rozwiązań przeciwko nieuczciwej działalności

Regulacja przemysłu kryptoindustrialnego w Indiach

We wrześniu rząd Indii zdecydował o potrzebie bardziej szczegółowego badania technologii rozproszonych rejestrów. Badania będą prowadzone przez kilka dużych banków "w interesie rozwoju gospodarki cyfrowej". Zainteresowanie technologią blockchain pokazuje Indian Bank Centralny.

W tym samym czasie Indie wprowadziły zakaz obsługi korporacji kryptowalutowych przez banki komercyjne, co poważnie ogranicza rozwój przemysłu w kraju. Stanowisko rządu w sprawie regulacji krypto walutowej zostanie ogłoszone w grudniu.

Powiązane wiadomości