VTsIOM: 52% Rosjan nie jest przeciwnych stronom trzecim wykorzystującym ich dane osobowe

VTsIOM: 52% Rosjan nie jest przeciwnych stronom trzecim wykorzystującym ich dane osobowe

W Rosji około 80% mieszkańców regularnie korzysta z Internetu, z czego 63% robi to codziennie. Prawie połowa (47%) opublikowała swoje dane osobowe w publicznym dostępie przez ostatnie półtora roku. Prawie wszyscy respondenci rozumieją, że osoby trzecie wykorzystują te dane, ale 52% użytkowników nie widzi w tym żadnych problemów, kolejne 36% jest obojętne.

Umożliwienie użytkownikom zezwolenia lub odmowy dostępu do tych lub innych danych osobowych stronom trzecim jest raczej formalny środek, który nie może całkowicie chronić danych osobowych. Weź pod uwagę 77% respondentów.

W badaniu wzięli udział Rosjanie w wieku 18 lat. Metodą ankiety jest wywiad telefoniczny oparty na podzielonej na dwie próby losowej próbie stacjonarnej i mobilnej liczby 3,2 tys. Respondentów

7 najlepszych książek o technologii i nauce w języku rosyjskim, opublikowanych w 2018 r.

Ostatnio VTsIOM opublikował badanie W ramach którego okazało się, że prawie połowa mieszkańców Rosji wierzy, że kosmici ciągle odwiedzają Ziemię, ale ukrywają się przed ludźmi, lub władze nie ujawniają tych informacji. Kolejne 3% Rosjan przylega do teorii płaskiej Ziemi.

Powiązane wiadomości