W Gruzji zakazane było stosowanie worków polietylenowych

W Gruzji zakazane było stosowanie worków polietylenowych