W Mołdawii 5 000 nie zaszczepionych dzieci nie mogło uczęszczać do szkoły

W Mołdawii 5 000 nie zaszczepionych dzieci nie mogło uczęszczać do szkoły