W Niemczech konspiracja została ogłoszona przez wojsko, które planowało zabójstwa polityczne

W Niemczech konspiracja została ogłoszona przez wojsko, które planowało zabójstwa polityczne