W Żytomierzu wprowadzili sms-informacje o katastrofie w zaopatrzeniu w wodę

W Żytomierzu wprowadzili sms-informacje o katastrofie w zaopatrzeniu w wodę