Wi-Fi wykryje osobę za ścianą

Wi-Fi wykryje osobę za ścianą

Algorytm najpierw określa obecność urządzeń obsługujących Wi-Fi w pomieszczeniu – na przykład inteligentnych głośników, smartfonów, routerów i innych urządzeń – a następnie wysyła do nich sygnały. System określa obecność osoby w pokoju przez odbicie sygnału

Eksperyment przeprowadzony w 11 różnych pomieszczeniach z różną liczbą urządzeń Wi-Fi pokazał, że dokładność wykrywania jest silnie uzależniona od liczby nadajników. Na przykład cztery urządzenia nie wykryły osoby w 27,49% przypadków.

W sierpniu grupa naukowców z uniwersytetów Rutgers, Indiana i Perdue opracowała metodę wykrywania materiałów wybuchowych i broni chemicznej w miejscach publicznych za pomocą publicznych sieci Wi-Fi

. Wcześniej zespół badawczy Check Point stwierdził krytyczny błąd w urządzeniach wielofunkcyjnych z obsługą faksu. Za pomocą zhakowanego urządzenia hakerzy mogli przechwycić komputer, do którego podłączony jest faks, i go używać.

Powiązane wiadomości