Władze lokalne opanowały tylko 6 z 11 miliardów hrywien przeznaczonych na naprawy dróg w 2018 roku

Władze lokalne opanowały tylko 6 z 11 miliardów hrywien przeznaczonych na naprawy dróg w 2018 roku